Methode  
 

 
Deze meting bestaat uit 14 onderdelen met in totaal 121 vragen. U kunt de vragen in volgorde doen, of in gedeelten. U kunt op een ander moment verder gaan, maar u moet daarvoor wel zogenaamde cookies aan hebben staan in uw webbrowser.

  • Klik op "start meting" om de meting te starten beginnend bij de eerste serie, of kies het dashboard tab en vervolgens de meting van uw keuze om de meting bij een andere serie te doen of om uw resultaten terug te zien
  • Klik op de tab "score diagram" voor een overzicht van uw tot nu toe behaalde scores. De scores van de gedane series kunt u vanaf het dashboard oproepen.

Per proces worden u een aantal vragen over de verschillende aspecten voorgelegd. Voor ieder aspect kunt u uit een aantal mogelijke scenario's kiezen. Belangrijk:

Lees alle mogelijke antwoorden door en selecteer alle aspecten die tenminste voor u van toepassing zijn. Als geen enkel antwoord van toepassing is laat dan alle vakjes open.

 

 
  Voorbeeld  
 

Lees alle mogelijke antwoorden door voordat u de vraag beantwoord. Selecteer alle antwoorden waaraan u minimaal voldoet. Als geen van de antwoorden op uw situatie van toepassing is, laat dan alle vakjes open.

Beschouw het onderstaande voorbeeld.

Aspect Communicatie
Antwoord 1: Er is communicatie binnen het project
Antwoord 2: Er is communicatie over de afdelingen heen, binnen het gehele bedrijf
Antwoord 3: Er is ook communicatie met de leveranciersmarkt

Als er communicatie is met alle partijen (zowel intern in het bedrijf, als extern met de leveranciers) dan is minimaal voldaan aan alle antwoorden. In dit geval zou u dus antwoord 1, antwoord 2 en antwoord 3 selecteren.

Als er nauwelijks of geen communicatie plaatsvindt, dan zijn geen van de antwoorden van toepassing en dienen alle vakjes leeggelaten te worden.

 

 
  Verder  
 

Als u een meting heeft afgerond komt automatisch het gedetailleerde resultaat. Dit kunt u te allen tijde ook opvragen middels het dashboard. U kunt ook meteen doorgaan met de volgende vragenreeks. U ziet in de tabel het niveau waar u zich bevindt, op basis van de door u gegeven antwoorden en de aspecten die u op dit niveau houden.